Project Description

Описание

Домашната муха (Musca domestica) е най-често срещаната муха в къщите и е един от най-широко разпространените видове по целия свят. Тя е вредител, който може да бъде механичен вектор на причинители на болести. Родината им е Африка. Тялото е дълго 7-9 mm и е кафяво-сиво на черни ивици. Устата е приспособена за смучене на течна храна. В долната част е оформена като двойна плочка, чиято вътрешна страна е покрита с много каналчета, изпълняващи смукателна функция.

Познати са около 70 семейства мухи. Разпространени са по цялото земно кълбо. Характерна особеност в храненето на мухите е честата смяна на източника на храна, като по този начин те пренасят над 40 болестотворни причинители, предимно на чревни инфекции и най-вече дизентерия. Мухите използват за храна и място на размножаване, разлагащи се органични материали от растителен и животински произход, които най-често са в резултат от всекидневната дейност на хората.

Според местообитанието си мухите се делят на:

  • синантропни – тясно свързани с живота на човека;
  • синбовилни – свързани с човека и домашните животни;
  • екзантропни – разпространени в природата.

Детайли

ЦАРСТВО

Животни (Animalia)

ТИП

Членестоноги (Arthropoda)

КЛАС

Насекоми (Insecta)

РАЗРЕД

Двукрили (Diptera)

СЕМЕЙСТВО

Същински мухи (Muscidae)

РОД

Мухи (Musca)

Снимки