Project Description

Описание

Мравките (Formicidae) са семейство еусоциални насекоми, които, заедно с осите и пчелите, образуват разред Ципокрили (Hymenoptera).

Мравките еволюират от подобни на осите предшественици през периода креда, преди около 140 милиона години, и се диверсифицират след разпространението на цъфтящите растения. Описани са над 12 500 от оценяваните на около 22 000 вида мравки, включително 163 вида в България. Те се разпознават лесно по своите прегънати антени и характерната възлеста структура на тялото.

Мравките образуват колонии с размери, вариращи от няколко десетки хищни индивида, обитаващи малки естествени кухини, до сложно организирани общества, заемащи обширна територия и съставени от милиони индивиди. Големите колонии са съставени от различни касти стерилни безкрили женски, повечето от които са работнички, но също и войници и други специализирани групи. Почти всички колонии на мравки имат също по няколко фертилни мъжки и една или повече фертилни женски, наричани царици. Колониите са определяни като суперорганизми, тъй като мравките привидно действат като обединено цяло, работейки колективно за нуждите на колонията.

Мравките са разпространени по целия свят с изключение на Антарктида и някои отдалечени острови, като образуват 15 – 25 % от биомасата на всички сухоземни животни. Успехът за съществуване на мравките се дължи на разнообразните среди на обитание, социалната структура на организация, способността непрекъснато да променят своето място на обитание и да използват разнообразни хранителни ресурси.

Детайли

ЦАРСТВО

Животни (Animalia)

ПОДЦАРСТВО

Двустранно симетрични (Bilateria)

ИНФРАЦАРСТВО

Първичноустни (Protostomia)

НАДТИП

Ecdysozoa

ТИП

Членестоноги

Снимки