Project Description

Описание

Гризачи (Rodentia) е най-многобройният разред в класа Бозайници. Това, което отличава гризачите от останалите бозайници, е наличието на силно развити зъби-резци, които нарастват постоянно. Именно постоянния растеж на резците налага необходимост от постоянно износване чрез гризане. Според различни специалисти разредът наброява над 2277 отделни вида или около 40% от всички бозайници и нови видове се откриват и днес. Гризачите се срещат на всички континенти с изключение на Антарктика. Сред факторите за многообразието на гризачите са малкият размер, късия жизнен цикъл и способността да намират храна сред разнообразни източници. Това е способствало до появата на разнообразни поведенчески и морфологични приспособления за живот. Разнообразието им е изключително голямо и живеят в различни сухоземни местообитания, включително човешки изкуствени среди. Освен наземни видове се срещат и такива водещи живот в подземни ходове, други са дървесни като дори са развили приспособления за планиране. Много видове са пригодени към воден начин на живот, а други към сурови пустинни условия. По-известните представители на разреда включват мишките, плъховете, катериците, морски свинчета, бобри, хамстери и бодливи свинчета. Други животни като зайците и техните близкородствени роднини – сеносъбирачите доскоро са причислявани като част от семейството, но съвременните класификации ги отделят в самостоятелно семейство Зайцевидни.

Детайли

ЦАРСТВО

Животни (Animalia)

ПОДЦАРСТВО

Двустранно симетрични (Bilateria)

ИНФРАЦАРСТВО

Вторичноустни (Deuterostomia)

ТИП

Хордови (Chordata)

ПОДТИП

Гръбначни (Vertebrata)

КЛАС

Бозайници

РАЗРЕД

Гризачи (Rodentia)

Снимки