Това колко често срещате неприятелите е пропорционално на мащабите на популацията в блока. Дори обработката на единия вход ще даде сериозни резултати.