Не използваме отрови. Поставяме хранителни примамки с антикоагуланти в дератизационни кутии, за да предпазим домашните ви любимци и за да бъдат недостъпни за деца.