Да, ние заставаме зад работата си и ако всички препоръки са спазени от ваша страна и в рамките на 6 месеца имате същия проблем, ние ще дойдем безплатно.