Практиката показва, че пролетта и есента са най-добрите сезони, за да си гарантирате спокойствието.