Вероятно някой от гостите Ви е донесъл дървеници. Трябва да се третира.