Не трябва да има храни на пода. Жеталелно е да бъдат прибрами в кутии или в хладилник.