ПОЛИТИКА

На Системата за управление на качеството

(съгласно т.5.2 от стандарта ISO 9001)

 

Основният подход на ръководството на фирмата е да предлага услуги с високо качество, въз основа на професионализма, като задоволява желанията на клиентите, заедно с изпълнението на нормативните разпоредби и приложимите към дейността изисквания;

Основните принципи, на които е изградена политиката са принципите на безпристрастност, независимост и неподкупност;

Стопанското значение на дейността на дружеството и предназначението на извършеното от служителите изискват особена прецизност и отговорност;

Фирмата ще защитава интересите на своите клиенти. Ние съзнаваме, че от работата и зависи успешната реализация на сключваните сделки;

Процесите извършвани от дружеството, са надеждни и професионални. Те имат за цел да дадат възможност на клиентите да оперират сигурно и ефективно;

Ръководството се ангажира непрекъснато да подобрява своята Система за управление.